Obs! Kollektioner lanserade från 2024, säljs bara som enkelbeskrivningar och inte i häften.

HANDSTICKAT PÅ SRI LANKA

Varje säsong plockar vi ut design från de nya kollektionerna som ska stickas upp på Sri Lanka hos Kalaro (Pvt) Ltd. De har handstickning och virkning som specialitet. Dessa hadnstickade modeller blir till utställningsmodeller hos flera av våra förhandlare.

 

På landsbygden i Sri Lanka etablerades Kalaro i 2007 sitt egna stick center där lokala kvinnor får upplärning i norsk stick teknik med rund stickor. Kalaro har nu mer än 150 högt kvalificerade stickare, och många av dem har mer än 30 års erfarenhet.

KALAROs koncept med att få «industrin ut till landsbygden» har de jobbat med under lång tid och är ganska unik. Idén var att erbjuda kvinnor på landsbygden att var med i stick grupper i områden där det var svårt att få jobb. På så sätt skulle kvinnor från låginkomstfamiljer ges möjlighet till anställning för inkomstbringande arbete och dessutom skaffa sig livslång kompetens. KALARO startade stick center i sådana områden, där de inte var långt till arbetet från hemmet och detta bidrog till att man sparade både dyrbar tid och pengar. Inkomsten de tjänar från stickning, tillsammans med flexibiliteten att delta i familjens hushållsuppgifter, hjälper och stöder kvinnorna att förbättra sina liv och att ändå vara med sin familj. Genom att underlätta arbete för kvinnor strävar KALARO efter att höja levnadsstandarden för Sri Lankas bykvinnor och att bidra till utvecklingen av lågavlönade familjer.

Ordet Kalaro betyder «en ström av kunskap» ett kontinuerligt flyt av design och kreativitet. Vårt specialistområde är handstickning och virkning där alla våra resurser utnyttjas optimalt genom att involvera och uppmuntra våra medarbetare att bidra i processen med sin talang och kompetens. Personalen består av högt kvalificerade och skickliga stickare, varav de flesta har mer än 30 års erfarenhet. Stickarna får stöd och leds av teamet från vår produktutvecklingsavdelning som med sin expertis och kapacitet tar sig an de mest komplicerade stickdesignerna för att möta och ta hand om våra kunders behov. KALAROs produktutvecklingsteam följer produkten genom hela processen från början till färdigt plagg, och hela tiden med stort fokus på kvalitet i alla led. Teamet uppdateras och utbildas kontinuerligt i nya och avancerade tekniker för att säkerställa stabilitet.

Detta samarbete gläder oss!