Obs! Kollektioner lanserade från 2024, säljs bara som enkelbeskrivningar och inte i häften.

Natur, djur och människor

Alla som är med och skapar garnet, djur och männsikor, blir väl omhändertagna.

 

ULL

Ull är lätt att tycka om. Ull har varit ett funktionellt och vackert material, som används i kläder i tusentals år. Idag finns det en mängd olika textilmaterial på marknaden, många av dem framställs med speciella designade egenskaper, och många av dessa egenskaper är inspirerade av de kvalitéer ullen gett från naturens sida.
Det första man förknippar med ull är att den håller dig varm, men inte bara det: naturen har sin gång och gjort så att ull hjälper fåren att reglera temperaturen, så man kan även säga att ullens fiber är värme reglerande och inte bara isolerande. Ullen leder bort fuktighet från kroppen och håller dig varm även fast ullen i sig är fuktig, tack vare fiberns struktur. Vi vet att stickare runt omkring Norge, Skandinavien och över världen uppskattar de goda garnkvalitéerna, de vackra färgerna och den stadigt växande designen av trend och traditionella plagg.

ETIK

Vi vet också att ni bryr er om processen av skapandet av garnet och att det inte ska vara på bekostnad av miljö eller på djuren som vi får ullen av.  Mer än någonsin tidigare bryr vi oss  om hur vi människor förhåller oss till världen runt omkring oss. Och vi ser en växande medvetenhet: en upplevelse av att vara en del av något stort och sårbar helhet, och en förståelse av att den produkt man har i händerna har haft en resa , innan den kom i dina händer.
Som handlare har du möjlighet och kanske till och med  plikt att handla, på ett sätt som gör att avtrycket blir mindre, att resan till de varor som du väljer inte har gjort skada på vägen, att människorna och djuren som har varit med och bidragit till produktionen har haft det bra. Och för att kunna göra detta, är det avgörande att det finns verksamheter, som driver etisk och hållbar produktion, och att det är lätt för dig som kund å veta vilka marknads aktörer som tar sin del av ansvaret, och vilka som inte gör det. Vi vill vara ett sådant företag, och vi har tagit ett antal steg för att vara det, samtidigt inser vi att vi fortfarande har en bit att gå.

RÅVAROR

Ett nyckel begrepp för både det som har med djuretik och hållbarhet att göra, är spårbarhet. Kunskap, öppenhet och dokumentation om råvarans ursprung och vilka processer som leder till den färdiga produkten. Certifieringar och revisioner av oberoende kontrollorgan är viktiga verktyg för att skapa sådan transparens, sådana system är fortfarande under utveckling. På grund av hur handeln med ull ser ut, har det visat sig vara mycket svårt att utveckla en helt spårbar försörjningskedja.
En stor del av de råvaror vi använder har rest korta sträckor och är därmed lättare att spåra; av Sandnes Garns produktion är 30% ull från Norge.
Vi importerar också råvaror från hela världen: från Peru, Uruguay, Australien, Syd Afrika och från Indien. Det som är viktigt att nämna först, är att vi självklart tar starkt avstånd från mulesing. Vår leverantör från Australien (22%) , är självklart mulesing fria, men vi önskar att vara med på att introducera krav till tredjeparts certifiering , för ull utan mulesing.
Vi importerar också betydligt finare ull från Uruguay (16%) där har aldrig mulesing varit vanligt.
Från Syd Afrika (4%) importerar vi mohair från gårdar som har certifierad goda djurförhållanden. Mohairen används i Silk Mohair och Tynn Silk Mohair.
Alpakka ull importerar vi från Peru (16%), och vår ägare har haft glädjen att besöka flera av alpkakka-bönderna. Alpakkerna lever fritt och hämtas in en gång om året för att klippas, något som gör att alpkakka-ull anses vara en av de tryggaste ull-produktionerna ur etisk synpunkt.
Från Indien (12 %) importerar vi bomull. Detta medför automatiskt ingen etiskt problematik i förhållande till djur, men i ett land som dessvärre är känt för dåliga arbetsförhållanden inom textilindustrin, är vi glada att kunna berätta att det är bra arbetsförhållanden i de fabriker där bomullen blir spunnen.

MÄNNISKOR

Vi är tacksamma för alla de kollegor vi har i Norge och i utlandet. De representerar ett brett spektrum av olika nationaliteter. Det är viktigt för oss att ta hand om relationer över nationella gränser. Vår sälj chef har varit på besök i Sri Lanka, där har vi ett stort team av stickerskor, hela 110 kvinnor. De stickar våra utställningsmodeller och försörjer sina familjer genom detta arbete. Det är väsentligt och viktigt för oss att vara säkra på att de har bra arbetsförhållande och från Indien köper vi bara från verksamheter som vi har besökt och kontrollerat.

HÅLLBARHET

Centralt i förståelsen av hållbarhet , är förnybarhet.
Ull och bomull är helt och hållet en förnybar resurs, samtidigt som vi måste komma ihåg att ordet resurs i detta fall är synonymt med levande individer – som vi måste visa respekt och tacksamhet inför.
Materialen har lång livslängd och är naturligtvis 100% nedbrytbara. Ull och bomull är därför i sig ganska hållbara.
Det som är på den negativa sidan är allt som krävs för djurhållningen. Industriell djurhållning på foder, innebär avskogning och metanutsläpp, medan traditionell fåruppfödning ofta innebär användning av insektsmedel.
Det faktum att norska får, i likhet med alpakkorna i Peru, använder ojämn terräng och bevarar naturen och kulturlandskapet, har däremot en positiv effekt på hållbarheten.
Stegen vidare som betyder hanteringen av ull och bomull – allt som ull och bomull måste gå igenom innan de blir garn nystan i butiken – är processer vi har god kontroll över: Vi följer strikta EU-krav för användning av giftfria färgämnen. För vissa garnkvaliteter använder vi en mild metod som kallas Superwash. Superwash – behandlingen  består av att tillsätta ett harts i ullfibrerna för att göra dem krymp tåliga. Först genomgår ullen en kloreringsprocess för att bryta ner de små skalen i ullfibrerna och därefter beläggs ullen med ett mycket fint harts, mer känt som Hercosett. Denna process innebär att ullen inte filtas / tovas i tvätt.

VATTEN

I förbindelse med att tvätta ullen och att färga den , använder vi mycket vatten. I Norge har vi tillgång till rent vatten. Men i samband med tvättning och färgning renas det. Vi har krav från kommunen för att mäta ämnen i vattnet vi släpper ut och detta kontrolleras kontinuerligt. Vattnet går till ett kommunalt reningsverk innan det släpps ut i havet. Ullen tvättas på 55 grader, med såpa,  och när det gäller förorening under behandling , så använder vi  exakt samma koncentration av klor som den som används i vanliga hushåll.Vår superwash behandling släpper inte ut mikroplast under produktion eller när du som användare tvättar dina plagg. Vi sänder månadsvis vatten prover till laboratorier för att hålla en översikt av utsläpp från våran fabrik. 

ENERGI

Vi använder energi för att värma upp våra lokaler, drift till maskiner och till uppvärmning av vatten i förbindelse med tvättning av ull i färg processen. Det mesta är elektrisk och kommer från Lyse,  vars energikälla huvudsakligen är vattenkraft. I samband med tvätt av ull och färgning använder vi mest naturgas. Vi arbetar nu med att kunna överföra detta till elkraft.

KÄLLSORTERING

All plast och papp sorteras och sänds till återvinning och vi använder enbart återvunnet papper på våra banderoller. Av garnavfall från produktionen gör vi en grov garnkvalitét som passar bra till att sticka strumpor.

SYNTETISKA FIBRER

Vi producerar i huvudsak garn i naturfiber. Det finns garnkvalitéer där det kan vara fördelaktigt att tillsätta nylon för att få det extra slitstarkt , så att plagget du stickar ska hålla längre. Exempel på detta är sock garnerna Perfect, KlompeLompe Spot, Tresko och Sisu. Sisu används förutom till strumpor till en del barnplagg där man önskar att de ska tåla extra slitage.

SLOW FASHION

Vad är slow fashion? De flesta har säkert hört om slow food  rörelsen, men hur är det i förhållande till mode ?
Det är ju så här , att kretsloppet, vår, sommar, höst & vinter följs av eviga cykler av trender och nyheter som lanseras före varje säsong. Det är spännande och inspirerande, men också en  drivkraft för hög konsumtion – vilket i sin tur kan innebära kort livslängd för plaggen. Inom modebranscherna produceras kontinuerligt stora mängder kläder och kastas sedan bort eller förstörs när nya säsongsartiklar ska läggas på hyllorna och förra säsongens trender inte har sålts. Enligt SIFO-rapporten «Klädkonsumtion i Norge» används inte var 5: e plagg som köpts i Norge.
Vi säljer design och garn och har därför aldrig kollektioner som måste kastas. Eftersom vi producerar i Norge är vi dynamiska och kan alltid producera på begäran. Vårt lager är alltid i enlighet med våra kunders behov och vi kastar därför aldrig garn.
En annan synpunkt i detta sammanhang är när man stickar sitt eget plagg, får man förståelse, för processen , materialet och tiden det tar att göra det klart. Det gör att vi behandlar plagget med respekt och tar väl hand om det. När vi gör våra egna kläder , blir man kanske också mer uppmärksam på de människorna runt om i världen, som gör våra kläder , och de enorma resurserna som ingår i mode kretsloppet.
I detta perspektiv är vi en del av Slow Fashion- och Make Your Own Fashion rörelsen, och bidrar till att minimera onödiga impulsköp av kläder.  Och – vi hejar på alla människor och på alla kroppsformer. Om du stickar själv kan du anpassa kläderna till din egen kropp. Plagget måste anpassas till kroppen, inte tvärtom.